☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie

Sobota 07.12.2019

zaawansowane

REFUNDACJA SKŁADKI ZUS

 

Starosta może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidującą  jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.

 
Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy:

1)  pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu

     pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz

2)  po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal

     Zatrudniony.

 

Kwota refundowanych składek nie może przekroczyć 300 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia wyżej określonych warunków.

 
Podstawa prawna:

Art. 47 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.  U. Nr 76, poz. 510).


Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Strembski
(2008-02-20 09:27:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Strembski
(2013-06-18 12:20:23)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X