☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie

Sobota 07.12.2019

zaawansowane

 

PORADNICTWO ZAWODOWE

 

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa polega na udzielaniu:


1) bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, w szczególności na:

a) udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,

b) udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

c) kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,

d) inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;


2) pracodawcom pomocy:

a) w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,

b) we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

 

 Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są realizowane zgodnie z zasadami:

1) dostępności usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz dla pracodawców;

2) dobrowolności;
3) równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
4) swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
5) bezpłatności;
6) poufności i ochrony danych.


Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są świadczone w formie grupowej lub w formie porady indywidualnej.


Doradca zawodowy udziela informacji w oparciu o zgromadzone zbiory informacji zawodowych:

- teczki informacji o zawodach, zawierające opisy czynności, zadań, wymagań, dróg kształcenia i podnoszenia kwalifikacji.

- informator o szkołach różnego typu o zasięgu krajowym i lokalnym.

- katalogi jednostek szkolących zawierające informacje o profilu szkolenia, warunkach, czasie trwania i kosztach.

- informacje o lokalnym rynku pracy zawierające min. dane o bezrobociu w podziale na zawody oraz oferty pracy w zawodach.

- wykazy jednostek doradczych, administracyjnych, prawnych, ekonomicznych, wspomagających uruchomienia działalności gospodarczej.

- inne informatory, poradniki, katalogi, wzory podań, życiorysów, listów motywacyjnych.

- ulotki o zawodach, zawierające skrócone opisy zawodów.

- filmy video: filmy o zawodach, filmy instruktażowe, np. jak rozmawiać z pracodawcą.

 


Doradca zawodowy pomoże określić zainteresowania, uzdolnienia, predyspozycje zawodowe. Dostarczy wiedzy na temat:

- wymaganych umiejętności i cech osobowych na różnych stanowiskach pracy,

- niezbędnych kwalifikacji do wykonywania różnych zawodów,

- tendencji na rynku pracy,
- wskaże instytucje, które pomogą założyć własną firmę,

- poinformuję o możliwościach kształcenia, przekwalifikowania zawodowego,
- wyjaśni, jak sporządzić dokumenty zawodowe,
- przygotuje do samodzielnego i aktywnego poruszania się po rynku pracy,
- skieruje do innych instytucji świadczących specjalistyczną pomoc.
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Strembski
(2007-11-27 14:43:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Strembski
(2009-03-03 12:46:25)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X